Verdere informatie

Privacy
Ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden door 18k worden persoonlijke gegevens van u (digitaal) geregistreerd. Uiteraard gebeurt een en ander conform het privacyreglement.

Klachten
We doen ons uiterste best om u vanuit 18k goede ondersteuning te bieden. We vinden het belangrijk om eventuele klachten of opmerkingen van u te vernemen omdat deze mogelijk kunnen leiden tot verbetering van onze dienstverlening. Hebt u klachten of opmerkingen over de dienstverlening van 18k? Neem dan contact op met de Helpdesk Alfacheque; mogelijk kan uw klacht of opmerking snel worden opgelost.
Mocht het contact met de Helpdesk niet tot de gewenste oplossing leiden, dan kunt u met een klacht terecht bij de teamleider Alfacheque. Onder een klacht verstaan we: iedere schriftelijke uiting van onvrede over de behandeling of bejegening die door betrokkene als onjuist wordt ervaren en die als klacht kenbaar wordt gemaakt bij de teamleider Alfacheque. Na melding van de klacht moet de co÷rdinator binnen negen werkdagen schriftelijk en mondeling terugkoppeling geven over de klachtenafhandeling.

Terug naar vorige pagina