Payrolling

18k biedt met payrolling dienstverbanden aan op basis van de cao 18k Onderwijs en Overheid (met ABP-pensioen, afgesloten met de bonden AbvaKabo en CNV). 18k verloont daarnaast voor de Diamant-groep continu meer dan 3200 medewerkers, vanuit 13 verschillende rechtsposities.
AVR 18k Onderwijs en Overheid 

Geen financiële of juridische risico's
U werft en selecteert de kandidaat en maakt de arbeidsvoorwaardelijke afspraken zoals salaris, reis- en onkostenvergoedingen. 18k neemt de werknemer in dienst (is dus juridisch werkgever) en plaatst de werknemer bij u. Daardoor loopt u geen financiële of juridische risico's. De gehele administratieve afhandeling wordt door 18k verzorgd.
18k regelt het als werkgever voor u
Hoe u payrolling inzet, hangt af van uw specifieke wensen. Met een aanmeldformulier levert u de gegevens van de medewerker, 5 werkdagen voor datum in dienst, aan bij 18k. Dit kan per post, fax of e-mail. Zodra 18k de gegevens heeft ontvangen, wordt een eerste check op het arbeidsverleden uitgevoerd. In het kader van de Wet Flexibiliteit en Zekerheid wordt de overeenkomst getoetst aan mogelijk opvolgend werkgeverschap. Daardoor wordt de flexibiliteit die deze wet biedt, optimaal benut. Ook wordt voor aanvang van het dienstverband gecontroleerd op geldige legitimatiebewijzen en tewerkstellingsvergunningen.

Een uitgebreid informatiepakket voor iedere kandidaat
 • Arbeidsovereenkomst in tweevoud

 • Loonbelastingverklaring

 • Indien van toepassing een aanvraagformulier VOG

 • Algemene werkprocedure en contactgegevens

 • Bedrijfsspecifieke informatie

 • Ziektereglement

 • Collectieve regelingen zoals collectieve ziektekostenregeling

 • Mogelijkheid tot deelname cafetariamodel secundaire arbeidsvoorwaarden
Alle afspraken duidelijk vastgelegd

U ontvangt van 18k een detacheringsovereenkomst in tweevoud waarin de gemaakte afspraken staan. Nadat wij een getekend exemplaar hebben ontvangen, verzorgt 18k de volledige administratieve afhandeling waaronder:
 • Maandelijkse loonstrook (betaling de 24e van iedere maand)

 • Jaaropgave

 • Wettelijke afdrachten en premies

 • Verwerken van mutaties

 • Ziekmeldingen naar het UWV
Uw voordelen
 • U selecteert zelf uw personeel

 • Geen financiële en juridische risico's

 • Geen administratieve rompslomp

 • De mogelijkheid om risico's bij ziekte af te wentelen

 • Zonder extra kosten een aanvullend secundair pakket arbeidsvoorwaarden van 18k

 • Deskundigheid op het gebied van personeelsadministratie en regelgeving

 • Kostenbesparing

 • Via 18k is het mogelijk uw medewerkers te laten kiezen voor een ABP pensioen. Mogelijke pensioenbreuk ABP wordt hierdoor voorkomen.

 • Na afloop van het contract geen wachtgeldverplichtingen.
Voordelen voor de werknemer
 • Correcte en tijdige salarisbetaling; op de 24e van iedere maand.

 • Aanvullende secundaire arbeidsvoorwaarden

 • Deskundig advies

 • Pensioenopbouw ABP

 • Voorkomen van pensioenbreuk
Aanvullend pakket arbeidsvoorwaarden:
 • Collectieve ziektekostenverzekering (2x)

 • Collectieve verzekeringen

 • Spaarloon- en levensloopregeling

 • Fietsenregeling

 • Fiscaliseren van bruto loon componenten

 • Aan- en verkoop van extra verlof mogelijk
Ziekterisico's
In eerste instantie gaat 18k ervan uit dat het ziekterisico bij de opdrachtgever ligt. Afwentelen op 18k is bespreekbaar maar kostbaar. Alleen u, en met name de leidinggevende, bent de enige die daadwerkelijk invloed op de zieke werknemer kan uitoefenen. Afhankelijk van wensen en mogelijkheden kunnen hier afspraken over worden gemaakt.
Bereikbaarheid
Voor iedere opdrachtgever hebben we een vast aanspreekpunt die telefonisch rechtstreeks van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar is en via e-mail 24 uur per dag. Wij beloven een reactie binnen één werkdag.
Waarom 18k?
 • Ruime ervaring met payrolling, al dan niet gecombineerd met subsidieregelingen.

 • Binnen onze eigen juridische afdeling is ruime kennis aanwezig van de Wet Flexibiliteit en Zekerheid.

 • Ruime ervaring met de branches Onderwijs en Overheid (ambtelijk).

 • Individuele maatwerkoplossingen zijn mogelijk.

 • Zonder extra kosten heeft 18k een aanvullend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.

Meer weten?
Wilt u meer weten over payrolling? Bel 013 46 41 900 of stuur een e-mail naar payroll.18k@18k.nl.
Terug naar vorige pagina