Vrijwillige verzekering

Als alfahulp kunt u vrijwillig een verzekering afsluiten voor de Ziektewet, de WIA en de WW. Meer informatie over het vrijwillig afsluiten van deze verzekeringen kunt u krijgen via het UWV (www.uwv.nl, 0900 – 9294). U kunt een verzekering op ieder moment afsluiten en ook weer beëindigen. De hoogte van de premie is sterk afhankelijk van het ‘dagloon’ dat u verzekert en hierbij spelen het aantal werkdagen per maand en de gemiddelde verdiensten natuurlijk ook een rol. De keuze is aan u!

Ziektewetverzekering
Bij ziekte krijgt u de eerste zes weken volledig (100%) doorbetaald van uw werkgever. Indien u een vrijwillige verzekering afsluit, krijgt na zes weken een ziekte-uitkering van het UWV. De uitkering is 70% van het loon dat u verzekerd hebt en u krijgt de uitkering maximaal 98 weken. De premie bedraagt 8,80% van het verzekerde dagloon.

WIA-verzekering
Bent u vrijwillig verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid? Dan kunt u na twee jaar ziekte een WIA-uitkering aanvragen bij UWV. U krijgt een WIA-uitkering als u minder dan 65% kunt verdienen van uw oude loon: een arts en arbeidsdeskundige zullen dat beoordelen. De hoogte van de uitkering hangt af van wat u nog kunt en van het loon dat u verzekerd hebt. De premie bedraagt 5,64% van het verzekerde dagloon.

WW-verzekering
Bent u vrijwillig verzekerd tegen werkloosheid? Dan krijgt u een WW-uitkering als u uw werk (gedeeltelijk) verliest. U ontvangt de eerste twee weken 75% van het loon dat u hebt verzekerd en daarna 70% over de WW-periode. De premie bedraagt 1,75% van het verzekerde dagloon.

1. Werkgever - werknemer 
2. Betaling 
3. Ziekte 
4. Vakantie 
5. Schade en aansprakelijkheid 
6. Wijzigingen doorgeven 
7. Inkomsten en fiscus 
8. Vrijwillige verzekering 
9. Betaalschema  
10. Vacatureoverzicht 
Terug naar vorige pagina