Inkomsten en fiscus

Regeling dienstverlening aan huis
Voor uw werkzaamheden als alfahulp is de ‘Regeling dienstverlening aan huis’ van de Belastingsdienst aan de orde. Deze regeling is van toepassing indien u in opdracht van een particulier (uw werkgever) huishoudelijke werkzaamheden in en om het huis verricht en u bij één opdrachtgever niet meer dan drie dagen per week werkt (het aantal uur is daarbij niet van belang: één uur op een dag geldt bijvoorbeeld ook als één gewerkte dag). Uw werkgever hoeft voor deze dienstverlening aan huis niets te melden aan de Belastingdienst en hoeft ook geen loonheffing in te houden of af te dragen.

Aangifte inkomstenbelasting
Voor de Belastingdienst bent u kortom niet in loondienst. U moet uw inkomsten – via het aangifteformulier inkomstenbelasting – wel opgeven aan de Belastingdienst. De inkomsten geeft u op als ‘resultaat uit overige werkzaamheden’ en deze inkomsten tellen mee voor het vaststellen van uw toeslagen, uitkering en uw voorlopige teruggaaf.
Wat dit voor u betekent, is erg afhankelijk van uw persoonlijke situatie en omstandigheden, eventuele andere inkomsten en het aantal uur dat u als alfahulp werkt. Uiteraard kan het raadzaam zijn om u over uw situatie te laten adviseren. Voor meer informatie willen we u verwijzen naar de website van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl) of de belastingtelefoon (0800 0543). Jaarlijks ontvangt u overigens van 18k een totaaloverzicht over uw inkomsten van dat kalenderjaar.
Daarnaast krijgt u op basis van uw aangifte een aanslag voor uw bijdrage in de zorgverzekeringswet. De bijdrage voor de zorgverzekeringswet bedraagt voor u als alfahulp 5,4% (percentage 2014) van uw verdiensten over een jaar. Werkt u bijvoorbeeld drie uur per week, dan ontvangt u op jaarbasis aan inkomsten € 2129,40 waarover u 5,4% ofwel € 114,99 aan bijdrage voor de zorgverzekeringswet (ZVW) betaalt.
1. Werkgever - werknemer 
2. Betaling 
3. Ziekte 
4. Vakantie 
5. Schade en aansprakelijkheid 
6. Wijzigingen doorgeven 
7. Inkomsten en fiscus 
8. Vrijwillige verzekering 
9. Betaalschema 
10. Vacatureoverzicht 
Terug naar vorige pagina