Wijzigingen doorgeven

Indien er wijzigingen zijn in uw personalia (bv wijziging telefoonnummer, bankrekeningnummer of (e-mail)adres), geef deze wijzigingen dan door aan zowel uw werkgever als aan 18k.
1. Werkgever - werknemer 
2. Betaling 
3. Ziekte 
4. Vakantie 
5. Schade en aansprakelijkheid 
6. Wijzigingen doorgeven 
7. Inkomsten en fiscus 
8. Vrijwillige verzekering 
9. Betaalschema  
10. Vacatureoverzicht 
Terug naar vorige pagina