Schade en Aansprakelijkheid

De gemeente heeft de risico's voor u en voor uw werkgever zoveel mogelijk beperkt en heeft hiervoor een verzekering afgesloten bij de SVB Servicecentrum PGB: een collectieve regeling zaakschade en een aansprakelijkheidsverzekering.
Het kan gebeuren dat u tijdens het werk schade bij uw werkgever veroorzaakt. Het kan ook zijn dat u tijdens het werk schade oploopt waarvoor uw werkgever verantwoordelijk is. Als uw eigen verzekering of die van uw werkgever de schade niet dekt, dan kunt u een beroep doen op deze verzekering.
Uw werkgever meldt de schade door een schadeformulier in te vullen en op te sturen naar het Servicecentrum PGB. Het schadeformulier kunt u opvragen bij het SVB Servicecentrum PGB of downloaden van de website, (Postbus 8038, 3503 RA Utrecht, telefoon: 030 26 48 200, e-mail: pgb@svb.nl internet: www.svb.nl/pgb). Hier kunt u uiteraard ook terecht met vragen over dit onderwerp.
Bij schade aan de eigendommen van uw werkgever is er een eigen risico. Dat is het gedeelte van de schade dat uw werkgever zelf moet betalen. Het eigen risico is € 125,- per keer dat uw werkgever schade heeft. Heeft uw werkgever in hetzelfde jaar meer dan één keer schade? Dan is uw eigen risico in dat jaar maximaal € 250,-. Per keer dat er schade is, wordt maximaal € 1.000,- vergoed.
1. Werkgever - werknemer 
2. Betaling 
3. Ziekte 
4. Vakantie 
5. Schade en aansprakelijkheid 
6. Wijzigingen doorgeven 
7. Inkomsten en fiscus 
8. Vrijwillige verzekering 
9. Betaalschema  
10. Vacatureoverzicht 
Terug naar vorige pagina