Vakantie

In overleg met uw werkgever kunt u het opnemen van vakantie bespreken. In ieder geval mag u gedurende een kalenderjaar vier weken vakantie opnemen. De vergoeding (oftewel betaling) van deze vakantiedagen is opgenomen in uw uurloon. Over de periode van uw vakantie ontvangt u dan ook geen alfacheques van uw werkgever. Indien uw werkgever uw vakantieperiode tijdig doorgeeft dan kan 18k desgewenst tijdelijke vervanging proberen te regelen. Vervanging kan echter niet worden gegarandeerd.
1. Werkgever - werknemer 
2. Betaling 
3. Ziekte 
4. Vakantie 
5. Schade en aansprakelijkheid 
6. Wijzigingen doorgeven 
7. Inkomsten en fiscus 
8. Vrijwillige verzekering 
9. Betaalschema 
10. Vacatureoverzicht 
Terug naar vorige pagina