Ziekte

Wanneer u door ziekte niet kunt gaan werken, dan hebt u recht op maximaal zes weken doorbetaling.

Overleg bij ziekte
Neem, als u ziek bent, contact op met uw werkgever om door te geven dat u niet kunt komen. Bent u kort ziek, overleg dan met elkaar of u eventueel op een ander tijdstip (andere dag) uw werk kunt uitvoeren. Bij kortdurende ziekte is dit voor de werkgever uw klant - de meest praktische oplossing!

Ziekmelding
Kunt u niet op een ander moment werken of blijft u langer ziek, dan is het belangrijk dat uw werkgever binnen 24 uur aan 18k doorgeeft dat u ziek bent en ook meldt wanneer u weer hersteld bent (Helpdesk Alfacheque: 013 46 41 961). Het is wellicht handig als u uw werkgever hieraan herinnert: 18k kan er dan voor zorgen dat u wordt doorbetaald. Voor uw werkgever is dit van belang omdat hij/zij geen eigen bijdrage hoeft te betalen over de niet- gewerkte uren.

Doorbetaling
Na de ziekmelding zullen we u maximaal zes weken doorbetalen. U hoeft over deze periode geen alfacheques in te leveren. U ontvangt tijdens ziekte geen alfacheques van uw werkgever.

Vervanging
Indien u langer ziek blijft, dan kan 18k op verzoek van uw werkgever proberen vervanging te regelen. Vervanging is pas aan de orde wanneer u langer dan twee weken ziek bent. Het regelen van vervanging kan helaas niet gegarandeerd worden. Uiteraard kunt u nadat u hersteld bent, weer bij uw eigen klant(en) aan de slag!
1. Werkgever - werknemer 
2. Betaling 
3. Ziekte 
4. Vakantie 
5. Schade en aansprakelijkheid 
6. Wijzigingen doorgeven 
7. Inkomsten en fiscus 
8. Vrijwillige verzekering 
9. Betaalschema  
10. Vacatureoverzicht 
Terug naar vorige pagina