Betaling

Alfacheque
Voor ieder gewerkt uur* ontvangt u van uw werkgever een Alfacheque. Iedere alfacheque vertegenwoordigt een waarde van € 13,80 (bedrag per 1 januari 2015) oftewel uw uurloon. Elke alfacheque bestaat uit drie delen, heeft een uniek volgnummer en is voorzien van een streepjescode ofwel barcode (waaraan 18k kan zien dat de cheque van uw werkgever afkomstig is). Uw werkgever houdt één strookje (A-deel) van de alfacheque en geeft de twee andere delen (B- en C-deel) aan u: een strookje voor uw eigen administratie en het (grootste) gedeelte van de alfacheque (C-deel) om in te leveren bij 18k. Uw werkgever moet een handtekening zetten op de achterzijde van het deel dat u naar 18k verstuurt.

* Indien u bijvoorbeeld 3½ uur per week werkt, regelt u met uw werkgever dat hij/zij u de ene week 3 en de andere week 4 alfacheques geeft!

Uurloon
In uw uurloon van € 13,80 is 8% vakantietoeslag en betaling van vakantie-uren opgenomen. U ontvangt dus niet apart vakantietoeslag en wanneer u vakantiedagen opneemt, dan hebt u hiervoor al salaris – via uw uurloon - ontvangen.

Per post
Iedere vier weken kunt u de alfacheques met de post versturen naar 18k. Zij zorgen ervoor dat het geld op uw bankrekening wordt bijgeschreven.

Inlevering en uitbetaling alfacheques
In de bijlage ziet u de planning van de 13 betaalperiodes van vier weken. Ook ziet u in deze planning wanneer de alfacheques uiterlijk bij 18k in huis moeten zijn en wanneer u de betaling kunt verwachten. Mochten de alfacheques niet tijdig zijn ingeleverd, dan zullen ze bij de volgende betaalperiode worden uitbetaald.

1. Werkgever - werknemer 
2. Betaling 
3. Ziekte 
4. Vakantie 
5. Schade en aansprakelijkheid 
6. Wijzigingen doorgeven 
7. Inkomsten en fiscus 
8. Vrijwillige verzekering 
9. Betaalschema  
10. Vacatureoverzicht 
Terug naar vorige pagina