Werkgever - werknemer

Arbeidsovereenkomst
Samen met uw klant gaat u als werknemer en werkgever een arbeidsovereenkomst aan. Om dit makkelijk voor u beiden te maken, stuurt 18k naar de klant – ofwel uw werkgever! - een arbeidsovereenkomst in drievoud toe. Neem deze arbeidsovereenkomst samen met uw werkgever door en zorg ervoor dat deze overeenkomst door u beiden wordt getekend. U en uw werkgever behouden ieder een exemplaar en één exemplaar moet zo snel mogelijk teruggestuurd worden naar 18k. Pas nadat de getekende arbeidsovereenkomst is ontvangen, kan betaling aan uw alfahulp plaatsvinden en bent u ook verzekerd (zie: Schade en aansprakelijkheid)!

Werkzaamheden en werktijden
Samen met uw werkgever maakt u afspraken over de (huishoudelijke) werkzaamheden en werktijden. U mag maximaal drie dagen per week bij één klant werken (zie: Regeling dienstverlening aan huis).

Opzeggen
Zowel u als uw werkgever kunnen de arbeidsovereenkomst opzeggen. Houd wel rekening met een opzegtermijn van één betaalperiode oftewel vier weken.
1. Werkgever - werknemer 
2. Betaling 
3. Ziekte 
4. Vakantie 
5. Schade en aansprakelijkheid 
6. Wijzigingen doorgeven 
7. Inkomsten en fiscus 
8. Vrijwillige verzekering 
9. Betaalschema  
10. Vacatureoverzicht 
Terug naar vorige pagina